2K Tools AS
www.2ktools.no
Forretningsideen er basert på utvikling av et selskap som skal drive med verktøy for rensing av borrestrenger.