NORINNOVA INVEST AS

NorInnova Invest AS skal etableres med kapitalbase på inntil NOK 260 mill, hvorav inntil NOK 85 mill er kapital fra private investorer.

Foruten private investorer, er inntil NOK 175 mill statlig risikolån fra Innovasjon Norge. Kapital fra private investorer skal innhentes i perioden frem til 14. februar 2007.

Investering i Nordland, Troms og Finnmark

Det distriktsrettede såkornfondet i Tromsø skal primært gå inn i innovative prosjekter i en tidlig utviklingsfase hvor det er vanskelig å oppnå ekstern finansiering. Det nye såkornfondet kan investere i Nordland, Troms og Finnmark. NorInnova er et veletablert forvaltermiljø i Tromsø og har vært investor i tidligfase bedrifter siden 1993.