Artic Spill Control
www.ascas.no
Selskapet leverer tjenester og produkter for opptak av oljesøl til lands og til vanns, samt tjenester for biologisk rensing av forurenset grunn.

For detaljert informasjon se www.ascas.no