Siste portefølje :

blue SDU AS
Samarbeidspartnere

Narvik kapital er satt sammen av lokale midler som investerer i vekstbedrifter i tidlig fase.

Nordkraft 6 MNOK
Narvik kommune 6 MNOK
Sparebanken Narvik 4 MNOK
Narvik Gården 2 MNOK
Forskningsparken 1,5 MNOK
Norut Narvik 0,15 MNOK
Totalt 20,0 MNOK